ترجمه مقاله مقایسه طرح شبکه اجتماعی و تصویرسازی شبکه فردی

فرم خرید آنلاین فایل کد ۶۲۱
ایمیل:
شماره موبایل:
بانک صادرکننده کارت شما: *
پرداخت با همکاری: *

(امکان پرداخت با همه کارت های عضو شبکه شتاب وجود دارد)

توجه: هرگونه انتشار این فایل، بدون اخطار قبلی منجر به پیگرد خواهد شد.

شماره پشتیبانی: ۰۹۳۵۸۵۱۷۹۷۱

قیمت فایل: ۲۱,۵۰۰ تومان