ترجمه مقاله توسعه روش هزینه یابی برمبنای فعالیت: مقایسه بین فرانسه وچین

فرم خرید آنلاین فایل کد ۱۴۸۳
ایمیل:
شماره موبایل:
بانک صادرکننده کارت شما: *
پرداخت با همکاری: *

(امکان پرداخت با همه کارت های عضو شبکه شتاب وجود دارد)

توجه: هرگونه انتشار این فایل، بدون اخطار قبلی منجر به پیگرد خواهد شد.

شماره پشتیبانی: ۰۴۱۴۲۲۷۴۴۰۱

قیمت فایل: ۸,۸۰۰ تومان