پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: شبیه سازی قالب گیری فشاری
دسته: مکانیک - ساخت و تولید
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 74
________________________________________________________
- چکیده:
اين آناليز قادر است انواع قالب گيري را براي مواد كامپوزيت ترموست با الياف تقويت شده بررسي كند. در اين قسمت، ارتباط لازم بين هندسه قالب، خواص مواد، شرايط حاكم بر پروسه مشخص مي‌شود.
از جمله موارد مهم و حياتي براي شبيه سازي عبارتند از:
1ـ هندسه سطحي دو ابزار در فرمت IGES نياز است.
2ـ مشخص كردن شرايط پروسه از قبيل:
* موقعيت شارژ
* موقعيت ماهيچه وسنبه و پينهاي(پران، بيرون انداز)
* گره‌هاي ثابت و نقاط مرجع (راهگاه كش) 
* آناليز ساختاري جايگذاري‌ها
اين شبيه‌سازي بر اساس روش المان محدود پايه‌ريزي شده است. كه براي پروسه ايجاد شبكه‌بندي اوليه از يك مدل توپر با هندسه‌اي كه فرمت IGES دارد، استفاده مي‌شود.
بعد از اينكه شبكه‌بندي ايجاد شد، شرايط فرايند براي مدل‌سازي آماده مي‌شود.
شرايط شبيه سازي فرايند و قالبگيري عبارتند از:
1ـ ايجاد المان محدود براي نمايش سطوح نيم‌صفحه‌اي.
2ـ الگوي پرشدن قالب براي قالبگيري فشاري
3ـ پيش‌بيني جهت‌گيري الياف.
4ـ فرايند Curing و انتقال گرمايي.
5ـ آناليز چروكها و انقباضات و تابيدگي‌هاو تركها.
6ـ آناليز ساختاري.
يك آناليز ديناميكي ‌ـ حرارتي براي المان محدود روي كاسه چراغ انجام مي‌شود كه توسط نرم‌افزار شبيه‌سازي مي‌شود. توسط نرم‌افزار، خواص مواد ناهمسانگرد از طريق قطعه محاسبه مي‌شود. در اين قسمت، جريان القا شده ناهمسانگرد، مي‌تواند در داخل قطعه و در همه جاي آن كاملاً محسوس باشد كه اگر بجاي آن از فرضيه همسانگرد استفاده شود، نتايج سرشار از اشتباه بدست خواهد آمد.