عنوان انگلیسی مقاله: CO2 reforming of CH4 over ceria-supported metal catalysts
عنوان فارسی مقاله: ریفرمینگ متان توسط دی اکسیدکربن بر روی کاتالیزورهای فلزی قرار گرفته بر روی سیریا.
دسته: شیمی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 5
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
ريفرمينگ متان توسط دي اكسيدكربن بر روي كاتاليزور آهن، كبالت و نيكل قرار گرفته بر روي پايه CeO2 ، در فشار اتمسفري بررسي شده است. كاتاليزور نيكل بيشترين فعاليت را نشان داد و تبديل تعادلي متان تحت شرايط دمايي K1123، g h/mol 1، و 1CH4/CH4= بدست آمده و تركيب گازسنتز حاصله تقريباً 1H2/CO=  بود. رسوب كربن مشاهده نشد و فعاليت كاتاليزوري و گزينش¬پذيري گازسنتز به مدت 24 ساعت پايدار بود. تحقيقات نشان مي دهند كه فرآورش با دماي بالاي K1123 براي چنين فعاليت كاتاليزوري بالا مهم مي-باشد. كاتاليزور كبالت پس از احياء كافي فعاليت تقريباً معادل با كاتاليزور نيكل نشان داد، در حالي كه كاتاليزور آهن فعاليت ضعيفي از خود آشكار ساخت.
کلیدواژه: پشتیبانی سیریا، فعالیت، کاتالیزور
1-مقدمه:
فرايند تبديل گاز طبيعي به سوخت مايع، كه فرايند GTL نيز ناميده مي¬شود از دو بخش تشكيل شده است. مرحله اول توليد گازسنتز از گاز طبيعي(متان)، و ديگري تبديل گاز سنتز به سوختهاي مايع مي¬باشد. نسبت گازسنتز توليدي (H2/CO) از واكنش ريفرمينگ خشك متان در مقايسه با ريفرمينگ بخار كمتر است.