عنوان انگلیسی مقاله: Online reporting accounting in cyber-society
عنوان فارسی مقاله: گزارش آنلاين حسابداری در جامعه الكترونيكی
دسته: حسابداری
فرمت فایل ترجمه شده: WORD
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
هدف- اين مقاله با هدف معرفي موضوعي خاص آغاز مي شود.
طراحي/ روش شناسی/ رویکرد- اين مقاله به معرفی تمركز روي موضوع خاصي را ، ظهور پديدة گزارش آنلاین و موضوعاتي كه آن پديده در ارتباط با حسابداري بوجود مي آورد و به صورت خلاصه مشاركت مقالات در آن موضوع می پردازد.
يافته ها- يافته هاي مبتني بر اينكه مقالات در خصوص اين موضوع، به توسعه درك از نقطه تلاقي بين گزارش آنلاین و حسابداري را می پردازد.
اصالت/ ارزش- اين مقاله مشاركت هاي مربوط به موضوع را در موقعيت نامعلومي قرار مي دهد كه به موجب آن گزارش آنلاین به صورتي انتقادي، تفسیری و زمينه اي به لحاظ واقعيت ها و پتانسيل ها، فهميده مي شود.
ظهور وب به عنوان يك منبع اطلاعاتي و به عنوان يك وسيله ارتباطي، به صورت گسترده اي به عنوان يك پديدة كليدي در زمان ما، شناخته شده است. وب نمونة مشهودي از جهاني سازي و ظهور صرفه جويي هاي همراه با معرفت (آگاهي) است (هلال وتِيلُر 1999؛ لِيمر ولارين، 1999). هلال وتيلُر (1999)، تأكيد مي كنند كه زمينة اقتصادي و اجتماعي جهاني چقدر در حال متفاوت شدن است- و تهديدات و فرصتهايي كه اين تحول عرضه مي كند- در نتيجة آنچه آنها در عين حالي كه يكي شدن "جهان" در يك بازار جهاني به واسطة وجوه امري دانش، تحت تأثير قرار مي گيرد"، مي بينند. (هلال وتيلر 1999، صفحه 63). از نظر اين مؤلّفين اين تغييرات يك انقلاب اطلاعاتي را كه ايجاد كنندة سيستم هاي جديد اقتصاد سياسي است، تشكيل مي دهند.