عنوان انگلیسی مقاله: Facts about GASB
عنوان فارسی مقاله: حقايق در مورد گسب (هیات استانداردهای حسابداری دولتی)
دسته: حسابداری
فرمت فایل ترجمه شده: WORD
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 12
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
در سال 1984 هیات استانداردهای حسابداری دولتی (گسب) بر طبق موسسه حسابداری مالي (FAF) تشكيل شد تا استاندارد هاي حسابداری مالی و گزارش هایی را برای نهادهای دولتی ایالتی و محلی ایجاد کنند. استانداردهای ان به هدایت آماده سازی گزارش های مالی خارجی آن نهادها می پردازد. موسسه، براي انتخاب اعضاي گسب و هيئت مشاور مسئول است. و براي فعاليتهاي آنها و اعمال سهوی آنها به استثناي قطعنامه مسائل فني گسب، تأمين بودجه مي كند. وظيفة گسب مهم است زيرا گزارش خارجی مالي ميتواند مسئوليت مالي را نسبت به مردم شرح دهد و اساس سرمايه گذاري، اعتبار و بسياري از تصميمات قانونی و نظم دهنده مي باشد.
 مأموريت هيأت استاندارد هاي سود دولت 
مأموريت هیات استانداردهای حسابداری دولتی اين است كه استانداردهاي سود دولت محلي و كشوري و گزارشات مالي را كه بصورت زير خواهد بود ، تأييد و اصلاح كند.