عنوان انگلیسی مقاله: Situational Awareness as a Measure of Performance in Cyber Security Collaborative Work
عنوان فارسی مقاله: آگاهی از شرایط به عنوان روش اندازه گیری عملکرد در فعالیت مشترک امنیت سایبری.
دسته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 14
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
 رقابت های دفاعی سایبری که حاصل فعالیت های علمی خدمات ایالات متحده می باشد پلتفرم (شیوه ای) را برای گردآوری داده ارائه می دهد که می تواند تحقیقاتی را مد نظر قرار داده که در محدوده مشخص کردن مبارزات سایبری ایده آل برای شرح رفتارها در طی شرایط دفاعی سایبری چالش انگیز می باشد. این اطلاعات در عوض منجر به آمادگی بهتر مدافعان سایبری در شرایط نظامی و غیرنظامی می گردد. ما بررسی های مفهومی را با ارائه شواهد برای گردآوری داده در زمان رقابت های دفاعی سایبری بین دانشگاهی در مناطق کرانه اقیانوس آرام (PRCCDC) انجام داده ایم و آن را برای بررسی رفتار مدافعان سایبری مورد تحلیل قرار می دهیم. ما نشان می دهیم که آگاهی از شرایط  به پیش بینی عملکرد متخصصان امنیت سایبری پرداخته و در این مقاله تمرکزمان را بر روی گرداوری و تحلیل داده های رقابتی برای تعیین این مورد انجام می دهیم که آیا این اطلاعات به حمایت از فرضیه های ما می پردازد یا خیر. علاوه بر داده های سایبری معمول، به گرداوری داده های مربوط به آگاهی از شرایط و تراکم کار پرداخته و آن را با عملکرد مدافعان سایبری که توسط امتیاز رقابتی نشان داده شده است، مقایسه می کنیم. نتیجه می گیریم که همبستگی ضعیفی بین ارزیابی ما در مورد آگاهی از شرایط و عملکرد وجود دارد. امیدواریم که به اصلاح و بهره برداری از این همبستگی در مطالعات دیگر بپردازیم.
کلیدواژه- رقابت های دفاع سایبری؛ CCDC؛ مدافعان سایبری؛ مبارزان سایبری؛ آگاهی از شرایط؛ روش ارزیابی موقعیت کنونی؛ SPAM
ا. مقدمه
امنیت سایبری ضرورتا یک همکاری جمعی می باشد، اما این همکاری توسط حساسیت تحلیلگران اطلاعات سایبری کمتر می گردد. فرضیه ما این است که فناوری مشترک تحت واسطه کامپیوتری که حساسیت اطلاعات سایبری را نشان می دهد می تواند به متخصصان امنیت سایبری کمک کند تا شبکه ها و سیستم های خود را بدون لو رفتن اطلاعات حساس ایمن تر کنند. اما برای تعیین این موضوع که آیا فناوری مشترک خاصی عملکرد را بهبود می بخشد، می بایست در ابتدا قادر باشیم تا عملکردها را بسنجیم. ما مطرح می کنیم که آگاهی از شرایط، که به طور مستقل اندازه گیری می شود، به عنوان یک شاخص عملکردی در امنیت سایبری بوده همان طور که در رشته های دیگر نیز به همین صورت بوده است. 
رقایت های دفاعی سایبری دانشگاهی (CCDC) حوزه منحصر به فردی را نشان می دهد، که در بین بررسی های آزمایشگاهی کنترل شده و بررسی های جایگزین برای بررسی های مشاهده ای در امنیت سایبری قرار دارد.