عنوان انگلیسی مقاله: A combined methodology for supplier selection and performance evaluation
عنوان فارسی مقاله: روش تركيبي براي ارزيابي عملكرد و انتخاب تأمين كننده
دسته: مهندسی صنایع
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 18
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
امروزه سازمان هايي كه اميد به رشد قابل ملاحظه اي دارند نيازمند يك سيستم ارزيابي و ارزيابي عملكرد استراتژيك قوي هستند به دليل تغييرات در تقاضاي مشتريان، كاهش چرخه ي عمر محصول، بازارهاي رقابتي جهاني شده اند. در اين مقاله، شيوه جديدی معرفي گشته و براي افزايش كيفيت ارزيابي و انتخاب تأمين كننده پيشنهاد شده است. ديدگاه جديد هم متغيرهاي كيفي و هم متغيرهاي كمي را در ارزيابي عملكرد تامين كنندگان بر مبناي كارايي و اثر بخشي در يكي از بزرگترين كارخانجات ماشين سازي در تركيه مورد ملاحظه قرار مي دهد. اين روش جديد در دو گام بررسي شده است. در گام نخست، ارزيابي عملكرد كيفي از طريق AHP (برنامه ریزی سلسله مراتبی) فازي در يافتن وزن های معيارها يه كار گرفته شده و سپس TOPSIS (تکنیکی برای اولوبت سفارش از طریق شباهت با راه حل های ایده ال) فازي در يافتن رتبه بندي تامين كنندگان استفاده گشته است. بنابراين، متغيرهاي كيفي به يك متغير كمي جهت استفاده در روش DEA (تحلیل پوشش داده) به عنوان خروجي كه حسابرسي سيستم مديريت كيفيت ناميده مي شود تبديل شده است. در گام دوم، DEA با يك ورودي مبهم و چهار متغير خروجي، تحت عناوين، حسابرسي سيستم مديريت كيفيت، نرخ هزينه ضمانت، نرخ نقص، مديريت كيفيت شكل گرفته است. به عنوان يك نتيجه، مقايسه كردن با سيستم كنوني از طريق كارخانه ماشين سازي به كار گرفته شده، روش جديد در قالب مزايا و اولويت هايي براي تصميم گيري در خريد باكيفيت كابين يدك كش اتومبيل از طريق انتخاب تامين كننده (گان) در يك كارخانه ماشين سازي در تركيه به نظر مي رسد.
کلیدواژه: ارزیابی تامین کننده، تکنیک تصمیم گیری چند معیاره، بهبود عملکرد
1- مقدمه  
براي انتخاب تامين كننده صحيح با مشكلات مهم  انتخاب و ارزيابي در تابع (عملكرد) خريد يك كسب و كار سر و كار داریم. يك انتخاب خوب تامين كننده براي كاهش هزينه هاي عملياتي و بهبود كيفيت محصول نهايي آن  تفاوت معني داري براي آينده ي يك سازمان ايجاد مي نمايد.