پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
دسته: تحقیقات مکانیکی
عنوان کامل: بررسی علل پیدایش نشتی مخازن حاوی سیال
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 87
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
ميدانيم كه شرط طراحي مناسب و خالي از خطا آن است كه در قدم اول بتوانيم عيوب احتمالي ومشكلات طراحي و ساخت محصول را بطور كامل شناسايي كرده و با توجه به آنان طرح خود را كامل كنيم .  لذا  با پرداختن به يكي از اين موارد  علل بوجود آمدن نشتي در مخازن حاوي سيال را بررسي ميكنيم.
هدف پروژه: 
دراين پروژه سعي بر آن است تا ابتدا با بررسي علل بوجود آمدن نشتي كه خود ناشي از برخي عوامل مانند ترك ،  خوردگي و... مي باشد  شناختي از اين عيوب حاصل شده  و سپس با ارائه راه كار ( براي برخي موارد و بطور اجمالي ) چه در حين پروسه ساخت و چه پس از آن و در مواجه بااين عيوب  بتوانيم برنامه مشخصي جهت ترميم و پيشگيري از عيوب مذكور ارائه دهيم. 
تعريف نشتي  (leakage) :
 عمل خارج شدن  سيال از محفظه اي كه درون آن قرار دارد كه ممكن است بر اثر عوامل داخلي و خارجي  پديد آيد را در اصطلاح  نشتي گوييم.  
توجه:
ارائه راهكار براي عوامل نشتي خود بحث مفصلي است كه نياز به بررسي عميق تري دارد . در اين پروژه  به طور مختصر به برخي از انها اشاره ميكنيم.