عنوان انگلیسی مقاله: Organizational citizenship behavior
عنوان فارسی مقاله: رفتار شهروندی سازمانی
دسته: مدیریت
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 12
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
شواهد تجربي بدست آمده شامل انتقادات و حتي بررسي هاي اجمالي نشريات مربوط به کار، ما را وادار به تجديد نظر در تعريف رفتار شهروندي سازماني (OCB) مي نمايد. در نظر گرفتن رفتار شهروندي سازماني (OCB) به عنوان "نقش اضافي"، "فراتر از شغل" يا "بدون پاداش از سيستم رسمي" ديگر مفيد به نظر نمي رسد. تعريف قابل دفاع تر از رفتار شهروندي سازماني (OCB)  توسط برمن و موتوويدلو تحت عنوان "کارکرد ضمني" ارائه شده است. بعضي پيشنهادات مقدماتي براي تعريف مجدد OCB ارائه شده است؛ به مشکلاتي توجه شده است که با این وجود همچنان باقی مانده، هنگام مواجهه با تغييرات اساسي در خصوصيات سازمانها، ذهن ما را به خود مشغول نگه مي دارد.
مقدمه
در نتيجه گيري گزارش "سندرم سرباز خوب" (ارگان، 1988) ، من به وضوح مقداري "نرمي مشکل زا" در يک "تعريف کاري" از OCB را پذيرفتم. من اين مطلب را در فصل "کار نا تمام" قبول کردم. شايد کار اصلاح مفاهيم هيچ گاه تمام نشود، اما اکنون وقت اين است که به بازبيني بعضي از سوالات مربوط به تعاريف ساختار، واژه شناسي و مدل هاي ساده بپردازيم.
پيش از اين، يک مرور اساسي بر تعاريف ساختار شبکه هاي قانوني مربوط به OCB انجام شده است (ون داين، کامينگز و پارکس، 1995) آن چنان که به زودي مشخص خواهد شد، من من مطالب زيادي براي ياد گرفتن در اين بحث پيدا کردم. هر چند که نظر من با آنها در بعضي مسائل مهم متفاوت است و من به بعضي مسائل ديگر پرداخته ام که آنها در مورد آن بحث نکرده اند.
ون داين و همکاران (1995) به مطالب زير پرداخته اند: الف) حالت به هم ريخته ميان چند ساختار که شامل رفتار نقش اضافه مي شود (ERB): OCB، رفتار سازماني اجتماعي (POB)، اشتباهات در حين کار (WB). ب) موردي که در آن از ساختار بزرگتري استفاده مي شود (ERB). ج) مجموعه هاي محتمل از موارد قبل و نتايج تعريف مجدد دسته هايي از ERB.