عنوان انگلیسی مقاله: high Speed Beam Steering with Phased Vertical Cavity Laser Arrays
عنوان فارسی مقاله: هدايت پرسرعت پرتو با آرايه‌های ليزری حفره عمودی مرحله‌ای
دسته: الکترونیک
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 11
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
+ همراه با فایل ترجمه شده به صورت پاورپوینت و ورد
_______________________________________
چکیده ترجمه:
ما ثابت مي‌كنيم كه هدايت پرتو الكترونيكي با استناد از آرايه‌هاي ليزر حفره عمودي در ثبت پرسرعت (104010 درجه / ثانيه) و حساسيت موجود (ميكروآمپر 100 / درجه 2/1) مي‌باشد. مرحله مربوطه و ارتباط مابين اجزاء آرايه با يك روش انتشار فرانهوفر استخراج مي‌شوند. طيف مصمم فضايي و پوياي هدايت پرتو نيز تحلي شده‌اند. اثرات حرارت ـ چشمي براي تسلط بر مكانيزم تغيير فاز در هدايت كم سرعت يافت شده است در حالي كه تغييرات الكترونيك در شاخص در سرعت بالاتر تسلط مي‌يابند. (  مگاهرتز)
كلمات شاخص: هدايت پرتو، آرايه‌هاي مرحله‌اي، آرايه‌هاي ليزري نيمه‌هادي، ليزرهاي نيمه‌هادي
1ـ مقدمه
فناوري آرايه مرحله‌اي نوري به دليل پيمان سرعت بهتر، كارايي، دقت، كارايي و قابليت اعتماد بيشتر از روش‌هاي هدايت پرتو مكانيكي استاندارد مطلوب بوده‌اند [1و2]. كاربرد اين فناوري يعني تعويض فيبر، ارتباطات فضا آزاد، و ردياب ليزر به تنوع گوناگوني روش‌هاي استفاده شده است كه معمولاً قابل طبقه‌بندي به روش‌هاي مستمر و گسسته مي‌باشد. مادامي كه آرايه‌هاي مرحله‌اي نوري از كريستال‌هاي مايع استفاده مي‌كنند، برجسته‌ترين هدايت مستمر [3و2] روش‌هاي جايگزين مثل سيستم‌هاي ميكروالكترومكانيكي [5و4]، ساينده سطح electrtowetting، [7] راهنماي موج [10-8]، حذف كنندگان لبه [11] و ليزرهاي حذف كننده سطح حفره‌اي عمودي (VCSELs) [13و12] هستند.
در بين چندمين شكل شايسته براي هدايت پرتور نوري، سرعت هنوز هم يك فاكتور محدود كننده براي كاربردهايش مثل رادار ليزري است. با وجود اينكه روش‌هاي مكانيكي به وضوح محدوديت‌هاي داخلي دارند، حتي پرسرعت‌ترين روش‌هايي كه از كريستال‌هاي مايع استفاده مي‌كنند محدود به سرعت زير 10 كيلوهرتز هستند [14و15]. هدايت پرتو بالاتر از رژيم KHz فقط پرتوهاي نمايان قبلي با فناوري ساينده و هادي موج را دارند زيرا، بيشتر از اعتماد بر تغييرات مكانيكي و گرمايي، تغييرات شاخص با اين روش در زمينه برق يا جريان قابل اعتمادتر هستند [10و8] [17-16]. اما، توسعه اين روش‌ها به دو بعد اغلب سمت راست و نياز به ترتيب دادن همكاري با كنترل بازخورد [8] داشته و هدايت كننده به سمت انتشار فضاي آزاد نبوده [16-10] و يا از كارائي پايين رنج مي‌برند. [7]