بسته ویژه بانکی
این محصول حاوی نمونه سوالات  آزمون استخدامی بانک ملت همراه با پاسخنامه در دو مقطع دیپلم  و کارشناسی می باشد.
تمام این نمونه سوالات همراه با پاسخنامه آنها  ارائه شده اند.
شما با خرید این محصول فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:
۲۱80 نمونه سوال آزمون استخدامی بانک ملت؛ به شرح زیر:
- ۴٠ نمونه سوال تئوری های مدیریت همراه با پاسخنامه
- ۴۰۰ نمونه سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
- ۴۰۰ نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
- ۲۴۰ نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه
- ۴۰۰ نمونه سوال ریاضی و آمار همراه با پاسخنامه
- ۳۰۰ نمونه سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه
- ۴۰۰ نمونه سوال کامپیوتر همراه با پاسخنامه
بسته هدیه بانکی:
۱۲۵ نمونه سوال آزمون استخدامی بانک ملت؛ به شرح زیر:
- ۲۰ سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
- ۲۰ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
- ۲۰ سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه
- ۲۰ سوال ریاضیات عمومی همراه با پاسخنامه
- ۲۵ سوال اطلاعات عمومی و بانکداری همراه با پاسخنامه
- ۲۰ سوال دو گزینه ای مربوط به روانشناسی شغلی
+ تمامی موارد ذکر شده به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند
مزیت های ویژه ی این بسته:
1- حاوی سوالات استاندارد و ثبت شده
2- حاوی سوالات غیر تکراری در سایت های مشابه
3- حاوی سوالات جدید
4- حاوی سوالات پرتکرار
5- کنترل چندین باره و دقت در حداقل کردن خطای انسانی در طراحی سوالات
6- تمامی سوالات دارای تیک پاسخ صحیح در کنار گزینه ی صحیح می باشند
کیفیت کار ما، اعتبار ماست! مجموعه ی کامل نمونه سوالات همراه با پاسخنامه ی آنها آماده ی خرید می باشد.
___
توجه: هرگونه انتشار این فایل، بدون اخطار قبلی منجر به پیگرد خواهد شد.