پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: پروژه بررسی فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رايانه درايجاد و رشد خلاقيت 
دسته:فناوری اطلاعات و کامپیوتر
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 101
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
   مهمترين علت عدم استفاده از رايانه و اينترنت در نظام آموزشی چيست ؟
فرضيه های تحقيق :
 ١. عدم آگاهی معلمين و دانش آموزان از کارآيی آموزشی رايانه و نحوه استفاده از آن
 ٢.  عدم توجه کافی نظام آموزش و پرورش به اين امر
 ٣. ترس از جايگزينی رايانه به جای معلمين و کمرنگ شدن نقش آنها
  ٤. عدم توانايی پرداخت هزينه های مربوط به آن
روش تحقيق :
  بخشی از تحقيق به روش کتابخانه ای و بخش ديگر آن به روش پيمايشی انجام شده است .
هدف تحقيق :
بررسی محدوديت های کاربرد صحيح رايانه و ارائه راهکارهای مناسب
ضرورت و اهميت تحقيق :
ضرورت توسعه فن آوری اطلاعات و استفاده از اينترنت در آموزش و پرورش
رايانه ماشينی است که سرآمد فناوری عصر حاضر به شمار می آيد . با توجه به پيچيدگی جهان امروز لازم است ما نيز فناوری خود را با پيشرفت های موجود هماهنگ کرده و آن را با نيازهای جامعه متناسب سازيم . 
نوکردن نخست بايد از جايی آغاز شود که به آموزش دانش ها و مهارت ها ی جديد و يادگيری عميق تر و سريعتر می انجامد . پيشرفت سريع دانش بشری در قرن حاضر ، متنوع شدن نيازها ، تحولات سريع فن آوری به ويژه در زمينه ارتباطات ، تغييرات عمده ای را بر جهان گذاشته و خواهد گذاشت . 
استفاده از رايانه در انجام امور مختلف يک سازمان ، ايجاد دولت الکترونيکی ، تجارت الکترونيکی ، ايجاد دانشگاه ها و مدارس مجازی همگی محصول گسترش اينترنت و به طورکلی فناوری اطلاعات    است. امروزه اصطلاح فناوری اطلاعات به طور وسيعی در سطح جهان منتشر شده است که آن را علم و مهارت درباره همه جنبه های به کارگيری رايانه ، ذخيره سازی داده ها و ارتباطات تعريف کرده اند .  فناوری اطلاعات را می توان بخش فنی نظام اطلاعاتی دانست که شامل سخت افزار ، نرم افزار ،  پايگاه های اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی است .
شايد اينترنت بزرگترين عامل تغيير فناوری ، تغيير شکل بازرگانی ، رسانه ها ، سرگرمی ها و جامعه از راه های حيرت انگيز در طول تاريخ باشد اما تمامی اين قدرت در حال حاضر بستگی به دگرگونی درآموزش و پرورش دارد . اينترنت امکان تحقق اين هدف را که بتوانيم شرايط مناسب يادگيری را برای همه افراد کشور اعم از کودک ، نوجوان و  بزرگسال ،  زن و مرد فراهم سازيم به ما می دهد .
واقعيت اين است که ميليون ها نفر در جهان هنوز نمی توانند به اينترنت دسترسی داشته باشند و  نمی دانند که چگونه شبکه جهانی دانش را در اختيار گيرند . آنان نمی دانند که چگونه اطلاعات مورد نياز خود را به دست آورند ، چگونه از آن استفاده کنند ، چگونه آن را مبادله کنند و چگونه اين اطلاعات را برای خود محفوظ نگهدارند . اين افراد هم اکنون هم در معرض خطر هستند و برای رفع اين مشکل آموزشی بايد تدابيری اتخاذ شده و      اقدام هايی انجام شود .
به کارگيری فناوری اطلاعات و اينترنت و استفاده از امکانات رسانه های صوتی ، تصويری و گرافيکی آن  شرايط مناسبی را برای يادگيری و درک و فهم بيشتر تدريس معلمان فراهم می سازد . در واقع اينترنت راه های متنوعی را پيش روی فراگيران و معلمان می گذارد تا با تنوع بيشتری ياد گيرند و ياد دهند . استفاده از اينترنت باعث مشارکت و فعاليت افراد می شود نه انفعال آنها و امکان تعامل و ارتباط فراگيران را ميسر می سازد . 
ارتقاء کيفيت آموزش از طريق شبکه و اينترنت يکی از انتظاراتی است که از فناوری اطلاعات می رود . يک سؤال مهم اين است که آيا يادگيری از طريق رايانه و اينترنت به اندازه ساير شيوه های يادگيری اثر بخش است؟ 
نتايج تحقيقات اخير در مورد اثر بخشی يادگيری از راه دور حاکی از آن است که اين شيوه می تواند در يادگيری اثربخش باشد به شرط اين که بر کيفيت آن نظارت شود. 
يکی ديگر از کارکردهای اينترنت شناخت فرهنگ ملل ، شناخت تفاوت ها و تشابهات فرهنگی و دلايل اين تفاوت ها و تشابهات است .
افزايش انگيزه يادگيرندگان ، فعال کردن يادگيرندگان از طريق درگير کردن آنها با محتوای برنامه درسی و نيز کاهش هزينه های آموزشی در درازمدت از ديگر اثرات استفاده از فناوری اطلاعات در نظام آموزشی است .