عنوان انگلیسی مقاله: Risk-Based Auditing
عنوان فارسی مقاله: حسابرسی مبتنی بر ریسک: رویکردی جدید
دسته: حسابداری
فرمت فایل ترجمه شده: WORD
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
هر یک ازحريفان در بازي شطرنج، میدان بازي را از نقطه نظر خاص خودش مي بيند.
در حسابرسي مبتنی بر ریسک، حسابرسان در همان طرف ميز كه مشتري مي ايستد، آن ها نيزمي ايستند. اكنون مشتري يك نفر را با خود دارد چون ديد آن ها به کسب و کار يكسان است. 
محدوديت هاي روش قديمي :
اكنون بيایید با هم موارد مخصوص مربوط به ساختار کسب و کار را بدست آوريم. در حسابرسي قديمي، حسابرسان واقعاً تمام تصميمات حسابرسي شان را بر مبناي جنبه مادي اتخاذ مي كردند، كه آن در صد (يا كسري از درصد ) كار پيمانكار مي باشد. كنترل هاي داخلي كه توسط پيمانكار صورت مي گرفت براي اهداف حسابرسي كه بيمار سودمند بودند به طور گسترده مورد ارزيابي قرار نمي گرفتند، چون توجه فقط بر روي تغيير ارقام و اعدادي بود كه در صورت حساب هاي مالي گزارش مي شدند. و در پايان حسابرسي چيزي را كه قبلا پيمانكار مي دانست تغيير مي داد كه آن اين بود كه شركت بر روي بعضي شغل سرمايه گذاري كند و همچنين بعضي از شغل ها را رها كند. پس پيمانكار يك صورت حساب و جريان كاري بدست مي آورد كه خودش را دوباره سال بعد تكرار مي كرد.