نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعی

فرم خرید آنلاین فایل کد ۱۶۷۳
ایمیل:
شماره موبایل:
بانک صادرکننده کارت شما: *
پرداخت با همکاری: *

(امکان پرداخت با همه کارت های عضو شبکه شتاب وجود دارد)

توجه: هرگونه انتشار این فایل، بدون اخطار قبلی منجر به پیگرد خواهد شد.

قیمت فایل: ۵,۵۰۰ تومان