کد محصول نام محصول توضیح کوتاه کد فایل قیمت
466 گزارش کارآموزی پرس ها و برش ها در شرکت ایران خودرو این کارآموزی مربوط به گزارش کار در مديريت برش و پرس شرکت ایران خودرو  و موارد مرتبط با آن میباشد. 901 5800 تومان