کد محصول نام محصول توضیح کوتاه کد فایل قیمت
340 گزارش کارآموزی در کارخانه بافندگی تابان این کارآموزی مربوط به گزارش کار در شرکت بافندگی تابان یزد و موارد مرتبط با آن میباشد. 901 9800 تومان