کد محصول نام محصول توضیح کوتاه کد فایل قیمت
334 ترجمه مقاله تطابق انعطاف پذیری بودجه با کنترل بودجه مقاله ترجمه شده با عنوان بودجه بندی مستمر: تطابق انعطاف پذیری بودجه با کنترل بر بودجه. 411 23500 تومان