کد محصول نام محصول توضیح کوتاه کد فایل قیمت
1651 ترجمه مقاله اثرات درايو مبدل ای سی - دی سی برروي گشتاور سرعت موتور مقاله ترجمه شده با عنوان اثرات درايو مبدل ای سی - دی سی تكفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور با جریان مستقیم. 411 9800 تومان