کد محصول نام محصول توضیح کوتاه کد فایل قیمت
1525 ترجمه مقاله خسارت های وارده بر سازه در اثر زلزله:تحلیل موجک های گسسته مقاله ترجمه شده با عنوان شناسايي خسارت‌هاي وارده بر سازه دراثر تحريكات زلزله‌اي با استفاده از تحليل موجك‌هاي گسسته. 411 14500 تومان