کد محصول نام محصول توضیح کوتاه کد فایل قیمت
1523 ترجمه مقاله برنامه ریزی تولید برای یک سیستم تولید فولاد و آهن مقاله ترجمه شده با عنوان زمانبندی و برنامه ریزی تولید، برای یک سیستم تولید فولاد و آهن. 411 11800 تومان