کد محصول نام محصول توضیح کوتاه کد فایل قیمت
1521 ترجمه مقاله حسابداری ارزش افزوده اقتصادی در هزینه گذاری هدف مقاله ترجمه شده با عنوان ارزش افزوده اقتصادی در هزینه گذاری هدف. 411 14800 تومان