کد محصول نام محصول توضیح کوتاه کد فایل قیمت
1495 ترجمه مقاله بررسی سازمان ها براساس سرمایه مبتنی بر فکری : ماهیت و منابع مقاله ترجمه شده با عنوان آینده یک سرمایه فکری براساس دیدگاه و روش منابع و ماهیت های بنگاه اقتصادی. 411 18500 تومان