کد محصول نام محصول توضیح کوتاه کد فایل قیمت
1469 ترجمه مقاله بررسی انگیزه و حسرت پس از خرید مقاله ترجمه شده با عنوان احساس گناه پس از خرید:بررسی انگیزه و حسرت پس از خرید. 411 12800 تومان