کد محصول نام محصول توضیح کوتاه کد فایل قیمت
1444 ترجمه مقاله بررسی روشهای ورود به بازار مبتنی بر تأثیرات سازمانی و منابع مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر تأثیرات سازمانی و منابع؛ شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی. 411 15800 تومان