کد محصول نام محصول توضیح کوتاه کد فایل قیمت
10 دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع نساجی آموزش و پرورش این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی (دفترچه سوالات سالهای 84 و 86 و 89) و تخصصی آموزش و پرورش در رشته هنر آموز صنایع نساجی که در تاریخ 1389/3/7برگزار شده است، می باشد. 108 4000 تومان