عنوان انگلیسی مقاله: Art from East to West
عنوان فارسی مقاله: هنر از شرق به غرب
دسته: هنر
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
منابع شرقي هنر غربي دير زماني است كه كشف شده است. اميل مال ، هانري و ژان بالتروزائيتيس، جريان هاي عمده  آن تاثيرگذاري را تا سرچشمه اش پي گرفته اند. آن ها پيچ و خم هاي اين رودخانه را كه آبشخور اروپا در قرون وسطي بوده و با آبياري، موجب باروريش شده است، كاويده اند. بنابراين تكرار آن در اينجا بيهوده مي نمايد. اما چگونه ممكن است، دستكم با ذكر چند مثال، اين پديده را كه گسترش و اصالت و نومايگي شگفتي دارد، در مجموعه اي كه به بررسي جهات اساسي هنر ايران اختصاص دارد، يادآور نشد؟ فرهنگ غرب بسیار از ایران در حوزه هنرهای تزئینی تاثیر پذیرفته است. ايران نقش مايه هاي نمادين يا تزييني كهن ترين تمدنها را گرفته، از صافي گذرانده و به تحليل برده و سپس در سراسر حوزه مديترانه منتشر ساخته است. وگاه ضوابط و قواعد شمايل نگاري  كه در فلات ايران پرداخته شده بودند، غيرمستقيم، از طريق پايگاه هايي چون قسطنطنيه و سيسيل زير سلطه مسلمين و اسپانيا (اندلس)، به شمال كوه هاي آلپ رسيدند و به قول ر. گيرشمن « همان مسيري را پيمودند كه از سومر و بابل و نينوا به ايران هخامنشي و ساماني مي رسد و از آنجا به بيزانس و اسلام و اروپاي كاتوليك رومي ، منتهي شد».
جهان گشايي هاي مسلمين و جنگ هاي صليبي و سفرهاي زيارتي و مناسبات ديپلماتيك و مبادلات تجاري، از درياي شمال تا خليج فارس، شبكه ي انبوه و پيچيده اي تنيدند كه نخستين جلوه هايش در دوران سلسله ي كارولنژي نمودار شد.