عنوان انگلیسی مقاله: An Introduction to Scheme
عنوان فارسی مقاله: مقدمه ای بر زبان برنامه نويسی scheme
دسته: مهندسی کامپیوتر - برنامه نویسی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 25
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
هر زبان برنامه نويسي يک مدل ماشين دارد که ديدگاههاي زبان بر اساس اين ماشين ساخته مي شود.زبانهاي قديمي مثل c   مدل ماشين سخت افزاري دارند بدين معني که آنها فکر مي کنند که سيستم محيطي در قسمتي از واحدهاي سخت افزاري است و بر اساس آن ساخته ميشود. زبانهاي ديگري مثل prolog  ترجيح مي دهند فکر کنند که سيستم اساسي يک ماشين منطقي است.
غالبا زبانها نقطه نظرهاي متفاوتي را ارائه مي دهند:آنها دريافته اند که مدل براي محاسبات بوسيله يک ماشين است که مغز محاسباتي بزرگي دارد که قادر است محاسبات معين را با سرعت و بدون خطا اجرا کند که در غير اين صورت ساختمان ماشين مجهول است. اين زبانها که کمتر مناسب هستند به موقعيتهايي از حافظه تقسيم بندي مي شوند و اختصاص مي يابند. زبانهايي که مناسب هستند به توابع و ارزيابي آنها تقسيم بندي مي شوند.هسته scheme که ما مورد بحث قرار خواهيم داد يکي از اين زبانهاي تابعي است.
تاريخچه :
 Scheme   بوسيله Gerald jay sussman و guy l.steele  در آزمايشگاه mit at در سال 1975 طراحي شد.scheme  نسلي از سه زباني است که در اينجا شرح مي دهيم.
در سالهاي بين 50 و 60  john maccarthy, ليسپ را که شباهت زيادي به  lambda calculus(حساب جامعه و فاضله) داشت طراحي کرد. منطق دانان يک نظريه محاسباتي در سال  سي ام مطرح کردند که هر موضوع محاسباتي اساسا" يک تابع بودوهر عملگر عمليات تابع بود. ليسپ يک زبان نوع پويا بود که با يک نحو غير معمول (پيشوندي وپرانتز گذاري شده ) ساخته شد.